SPARRINGPARTNER

Bij diverse corporaties treden wij op als sparringpartner op het gebied van Asset Management. Vanuit onze ervaring binnen tientallen corporaties die met dezelfde problematiek stoeien reiken wij mogelijke oplossingen aan in de vorm van best practices. Als sparringpartner zijn we in staat om net dat juiste zetje in de goede richting te geven waardoor een probleem intern kan worden opgelost of de goede keuze van de oplossingsrichting wordt bevestigd. Deze aanpak is laagdrempelig en biedt de mogelijkheid om uitdagingen van varierende aard en grootte snel zelf het hoofd te bieden, met een klein duwtje in de goede richting vanuit ons.

ADVISERING

Soms zijn er vraagstukken waarvoor intern onvoldoende capaciteit en/of expertise aanwezig is om deze uitdagingen zelf op te lossen. Denk daarbij aan het complexe spectrum van een investeringsanalyse waarbij het rendement voor én na een investering op rekentechnisch verantwoorde wijze kan worden vergeleken. Of aan een gedegen analyse van de portefeuille aan de opbrengsten en de kostenzijde van het vastgoed. Vanuit onze financiele vastgoed achtergrond in combinatie met de genoten opleidingen zijn wij in staat expert advies te geven binnen de afgesproken randvoorwaarden.

INTERIM

Bij woningcorporatie Trivire uit Dordrecht vullen wij de rol in van interim asset manager. Hierbij zijn wij op meerdere fronten actief en ondersteunen het interne team op meerdere vlakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld: Interne taxaties, investeringsanalyse, portefeuilleanalyse en het begeleiden van het verkoopprogramma van het bedrijfsmatige vastgoed. Doel van de oefening is het opzetten van het vastgoedsturingsproces om dit uiteindelijk over te kunnen dragen aan de interne asset manager.