INVESTERINGSANALYSE

Besluiten ten aanzien van een investering in, of de verwerving van een complex is in financieel opzicht een complex vraagstuk. De investering vindt aan de voorkant plaats terwijl de vruchten van die investering vaak pas in de periode daarna jaar voor jaar geplukt worden. Het is van essentieel belang om deze kasstromen op juiste wijze in de tijd te modelleren aangezien het vaak over grote bedragen gaat. Een gedegen investeringsanalyse geeft helder inzicht in het rendement voor en na een investering en is voor ieder kennisniveau uitlegbaar.

PORTEFEUILLEANALYSE

Portefeuilleanalyse binnen corporaties of andere publieke organisaties vereisen een koppeling van maatschappelijk en financieel rendement. Een analyse van de huursituatie in vergelijking tot de wensportefeuille, een overzicht van de leaders&bleeders van de organisatie, hold-sell analyses en benchmarking van de geleverde prestaties vormen slechts een deel van de analysemogelijkheden die leiden tot meer inzicht in de portefeuille.

WAARDE MANAGEMENT

Binnen vastgoedsturing is de rol van de waardemanager essentieel. Het controleren van intern en extern uitgevoerde taxaties, het uitvoeren van analyses op de resultaten, het selecteren, begeleiden en sturen van het verkoopprogramma van de organisatie zijn belangrijke thema’s binnen Asset Management. Wij bieden tools en praktijkkennis om de rol van waardemanager de plaats binnen de organisatie te geven die het vereist.